Thứ sáu, 10/07/2020, 01:08 PM

Chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng cao nhất trong 8 tháng qua

Thứ năm, 27/08/2014, 11:18 GMT+7
Đóng góp vào mức tăng chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp nước ta 8 tháng qua, ngành khai khoáng giảm 0,5%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,2%.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số sản xuất và chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp Việt Nam tháng 8 và 8 tháng qua. Theo đó, tính theo gốc so sánh bình quân năm 2010, thời điểm tháng 8 năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 28,8%, mức tăng này cao nhất kể từ đầu năm 2014.

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính... 8 tháng có mức tăng trưởng cao nhất, tới 34,5% 

 

So với tháng 7/2014, sản xuất công nghiệp tháng 8 này tăng 1,9%, còn so với cùng kỳ tháng 8/2013, hiện chỉ số sản xuất này tăng 6,7%. Như vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng 2014 so với cùng kỳ 2013 tăng 7,1%.

Chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng cao nhất

Đóng góp vào mức tăng chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp nước ta 8 tháng qua, ngành khai khoáng giảm 0,5%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,2%.

Trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 8 tháng qua, nhóm sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học có mức tăng trưởng cao nhất, tới 34,5%, còn lại các nhóm cùng có chỉ số sản xuất dương như: Sản xuất, chế biến thực phẩm; ngành dệt; đồ uống; trang phục; da và các sản phẩm có liên quan; giấy và sản phẩm từ giấy; hoá chất và sản phẩm hoá chất; thuốc, hoá dược và dược liệu; kim loại; thiết bị điện....

Tuy nhiên, nhóm sản xuất phương tiện vận tải khác và sản xuất thuốc lá cùng giảm.

Tiêu thụ tăng 8,9%, tồn kho tăng 1,0%

Đối với chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng năm 2014 so cùng kỳ 2013, tăng 8,9%. Trong đó, tiêu thụ cao nhất là nhóm hàng sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, đạt 33,9%, và có 2 ngành có chỉ số tiêu thụ giảm là thuốc lá và phương tiện vận tải.

Về chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tính đến 1/8/2014 so tháng trước tăng 1,0%; còn chỉ số này so với cùng kỳ 8 tháng năm 2013 thì tăng 13,4%. Trong đó, chỉ số tồn kho, tính đến ngày 1/8 năm nay, nhóm sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tồn kho cao nhất, tới 54,1%, tiếp đến là các nhóm ngành sản xuất có tồn kho tăng cao như: Sản xuất trang phục; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất xe có động cơ; sản xuất phương tiện vận tải khác./.

Theo báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Tám ước tính tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 0,1%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4%.

Công nghiệp khai khoáng “đi xuống”

Tính chung, chỉ số sản xuất công nghiệp tám tháng năm nay ước tính tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp, thì ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1%, đóng góp 5,6 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm.

Trong các ngành sản xuất, một số ngành có chỉ số sản xuất tám tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 34,5%; sản xuất xe có động cơ tăng 20,2%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,2%...

Bên cạnh đó một số ngành có mức sản xuất giảm là khai thác than cứng và than non giảm 0,3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 1,0%, sản xuất thuốc lá giảm 11,1%...

Về các sản phẩm sản xuất, báo cáo cho biết một số sản phẩm đạt mức tăng tám tháng cao so với cùng kỳ năm 2013 tiếp tục là điện thoại di động tăng 40,4%; ô tô tăng 27,9%; thép cán tăng 22,8%; tivi tăng 20,1%; giày dép da tăng 17,6%; sữa tươi tăng 16,9%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 15,6%.

Chỉ số công nghiệp đánh giá theo địa phương trong 8 tháng qua cho thấy, Hải Phòng có mức tăng cao nhất 11,5% tiếp đến là Đà Nẵng tăng 10,9%; Hải Dương tăng 9,7%; Bình Dương tăng 8,1%; Cần Thơ tăng 7,7%; Đồng Nai tăng 7,7%... trong khi hai đầu tàu kinh tế, gồm thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,5%, Hà Nội tăng 4,5%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Bảy đã hồi phục.

Sức tiêu thụ hồi phục

Bên cạnh đó, Báo cáo chỉ ra, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Bảy đã hồi phục và tăng 2,7% so với tháng trước đồng thời tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, chỉ số tiêu thụ ngành này tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể, các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 33,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 22,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 17%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,9%.

Mặc dù tình hình sản xuất và tiêu thụ tiếp tục có những chuyển biến tốt, song báo cáo cũng cho thấy chỉ số tồn kho vẫn khá lo ngại.

Cụ thể, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/8/2014, tăng 13,4% so với cùng thời điểm năm 2013. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung là sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 54,1%; sản xuất trang phục tăng 46,1%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 42,6%../

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 7 tháng là 77,3%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao, như sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 158,9%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 125,0%; sản xuất, chế biến thực phẩm 99,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 87,2%; sản xuất kim loại 89,2%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/8/2014 tăng 4,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,5%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 5,6%./.

Theo Vietnam+, VOV

Yêu cầu xóa tin
Bạn thấy thế nào
Tin Mới nhất
VIDEO Mới nhất