Thứ tư, 13/11/2019, 04:29 AM

Cực kỳ ấn tượng: AI của Google có thể thay bạn nói trôi chảy mọi loại ngoại ngữ, bằng giọng điệu của chính bạn!

Thứ năm, 12/07/2019, 10:09 GMT+7

Hệ thống mới cắt bỏ được nhiều bước nhiêu khê, cho phép dịch nhanh hơn và được một kết quả ấn tượng. ]]>
Yêu cầu xóa tin
Bạn thấy thế nào
Tags: GoogleFiles
VIDEO Mới nhất