Thứ hai, 22/07/2019, 06:49 PM

Cực kỳ ấn tượng: AI của Google có thể thay bạn nói trôi chảy mọi loại ngoại ngữ, bằng giọng điệu của chính bạn!

Thứ năm, 12/07/2019, 10:09 GMT+7

Hệ thống mới cắt bỏ được nhiều bước nhiêu khê, cho phép dịch nhanh hơn và được một kết quả ấn tượng. ]]>
Yêu cầu xóa tin
Bạn thấy thế nào
Tags: GoogleFiles
VIDEO Mới nhất