Thứ bảy, 08/08/2020, 06:58 PM
Giây phút đăng quang Vietnam's Next Top Model 2015
4 năm trước