Thứ sáu, 29/05/2020, 05:23 PM
Giây phút đăng quang Vietnam's Next Top Model 2015
4 năm trước