Thứ sáu, 07/05/2021, 04:54 PM
Giây phút đăng quang Vietnam's Next Top Model 2015
5 năm trước