Thứ sáu, 07/05/2021, 05:35 PM
Giây phút đăng quang Vietnam's Next Top Model 2015
5 năm trước