Thứ sáu, 25/09/2020, 09:16 PM
Giây phút đăng quang Vietnam's Next Top Model 2015
4 năm trước