Thứ sáu, 27/11/2020, 03:12 AM
Giây phút đăng quang Vietnam's Next Top Model 2015
5 năm trước