Thứ hai, 09/12/2019, 06:26 PM
Bảng giá đất được đề xuất tăng mạnh ở nhiều địa phương tác động như thế nào đến thị trường BĐS?
2 tuần trước20 bình luận
Bảng giá đất cho giai đoạn 5 năm là khá dài vì tình hình giá bất động sản thay đổi nhanh chóng. Do đó, chúng ta có thể có những giai đoạn điều chỉnh nhỏ như 6 tháng hoặc 1 năm để cập nhật biến động của thị trường.
MỚI NHẤT TRÊN Cafef