Thứ bảy, 06/03/2021, 11:24 AM
Bảng giá đất được đề xuất tăng mạnh ở nhiều địa phương tác động như thế nào đến thị trường BĐS?
1 năm trước20 bình luận
Bảng giá đất cho giai đoạn 5 năm là khá dài vì tình hình giá bất động sản thay đổi nhanh chóng. Do đó, chúng ta có thể có những giai đoạn điều chỉnh nhỏ như 6 tháng hoặc 1 năm để cập nhật biến động của thị trường.
MỚI NHẤT TRÊN Cafef