Thứ ba, 19/01/2021, 10:07 AM
Phía Tây Hà Nội: Nơi thu hút dòng tiền đầu tư mới
1 năm trước20 bình luận
10 năm qua là một chặng đường chuyển mình của thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam. Đó chính là sự thành công của các khu vực trung tâm mới, tiêu biểu là khu vực phía Tây Hà Nội.
MỚI NHẤT TRÊN Cafef