Thứ ba, 02/03/2021, 09:23 AM
Bình Dương nói gì về các sai phạm của dự án Khu đô thị Dịch vụ - Thương mại Tân Phú?
1 năm trước20 bình luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cùng thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị Dịch vụ - Thương mại Tân Phú.
MỚI NHẤT TRÊN Cafef