Thứ hai, 18/01/2021, 01:21 PM
Nền tảng kết nối lập trình viên với doanh nghiệp phần mềm
1 năm trước20 bình luận
Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết trình độ kỹ năng của lập trình viên ghi trên blockchain, giúp doanh nghiệp đánh giá đúng năng lực của ứng viên.
MỚI NHẤT TRÊN Vnexpress