Chủ nhật, 18/04/2021, 05:35 PM
Xung quanh việc Syria kê khai vũ khí hóa học
7 năm trước20 bình luận
Theo Reuters, chính phủ Syria đã gửi danh sách kê khai vũ khí hóa học đến Hague, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).
MỚI NHẤT TRÊN VTC