Thứ sáu, 25/09/2020, 08:39 PM
Robot chơi Flappy Bird: đến người máy cũng chỉ đạt 155 điểm
6 năm trước 20 bình luận