Thứ hai, 09/12/2019, 06:27 PM
Siêu bão Soudelor khi vào đất liền
4 năm trước 20 bình luận