Thứ tư, 21/08/2019, 08:16 AM
Siêu bão Soudelor khi vào đất liền
4 năm trước 20 bình luận