Thứ sáu, 24/01/2020, 01:10 PM
Siêu bão Soudelor khi vào đất liền
4 năm trước 20 bình luận