Thứ sáu, 10/07/2020, 08:43 PM
Siêu bão Soudelor khi vào đất liền
4 năm trước 20 bình luận