Thứ năm, 29/10/2020, 12:12 PM
Siêu bão Soudelor khi vào đất liền
5 năm trước 20 bình luận