Thứ hai, 19/04/2021, 11:08 PM
Siêu bão Soudelor khi vào đất liền
5 năm trước 20 bình luận