Thứ hai, 18/01/2021, 02:43 PM
Siêu bão Soudelor khi vào đất liền
5 năm trước 20 bình luận