Thứ tư, 23/10/2019, 11:31 PM
Siêu bão Soudelor khi vào đất liền
4 năm trước 20 bình luận