Thứ sáu, 25/09/2020, 08:57 PM
CHUYÊN MỤC: -

Sớm thành lập ban Nội chính ở địa phương

Thứ năm, 29/03/2013, 00:36 GMT+7
Sáng 26/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng.

Các thành viên Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng thảo luận về quy chế làm việc, chương trình công tác trọng tâm năm 2013 và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo.

Trong dự thảo quy chế làm việc của Ban chỉ đạo quy định trách nhiệm, quyền hạn và quan hệ công tác của Ban chỉ đạo; Thường trực Ban chỉ đạo; trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban; Phó Trưởng ban thường trực; Phó Trưởng ban; thành viên Ban chỉ đạo; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý hoạt động của Ban chỉ đạo phải chú trọng cả phòng và chống, cả phòng chống tham nhũng và phòng chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); phát huy tối đa vai trò của Ban chỉ đạo trong điều kiện mới do Bộ Chính trị thành lập.

Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước; không làm thay, không cản trở hoạt động bình thường, mà sử dụng, phát huy tối đa vai trò của các cơ quan chuyên môn.

Về chương trình công tác năm 2013, Tổng bí thư yêu cầu cần xác định một số việc trọng tâm cần thực hiện trên các lĩnh vực như: xây dựng luật pháp, thể chế; tuyên truyền; tăng cường, đôn đốc xử lý các vụ án còn chậm; thành lập Ban Nội chính ở các địa phương theo quyết định của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế thiếu như Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính TƯ với tư cách là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo với các ngành công an, kiểm sát, tòa án; tập trung vào một số công việc đang có vướng mắc cần tháo gỡ như: vấn đề minh bạch hóa, công khai hóa kê khai tài sản; điều tra xét xử một số vụ án tham nhũng lớn đã tồn đọng lâu.

Về phân công các thành viên Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần rà soát lại, bảo đảm việc phân công phải bao quát, không bỏ sót những lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công phụ trách

Theo VOV

 

Yêu cầu xóa tin
Bạn thấy thế nào
Tin Mới nhất
VIDEO Mới nhất