Thứ tư, 13/11/2019, 04:29 AM

Thất bại chồng thất bại, Google vẫn cố phát triển mạng xã hội mới

Thứ năm, 12/07/2019, 10:09 GMT+7

Google chưa bao giờ thành công trên lĩnh vực mạng xã hội, nhưng bạn chắc chắn phải tán dương công ty này vì tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của họ. ]]>
Yêu cầu xóa tin
Bạn thấy thế nào
Tags: GoogleFiles
VIDEO Mới nhất