Thứ năm, 22/10/2020, 03:31 PM
Vụ tấn công kinh hoàng tại Paris
4 năm trước