Thứ tư, 22/01/2020, 10:20 AM
Vụ tấn công kinh hoàng tại Paris
4 năm trước