Thứ tư, 21/08/2019, 07:30 AM
Vụ tấn công kinh hoàng tại Paris
3 năm trước