Thứ tư, 22/01/2020, 10:21 AM
Vụ tấn công kinh hoàng tại Paris
4 năm trước 20 bình luận